پنجشنبه 24 خرداد 1403

 

مرکز آموزشی البرز

 

مرکز آموزشی و پژوهشی البرز واقع در زمینی به مساحت بالغ بر پنج هکتار در استان البرز، کرج، مهرشهر، بلوار امام خمینی (ارم سابق)، خیابان بوستان با بهره مندی از امکانات آموزشی، رفاهی و اقامتی جهت اسکان هشتاد نفر به طور همزمان، مجموعه ای بی نظیر در وزارت نیرو به جهت برگزاری دوره های آموزشی فراگیران از سراسر نقاط کشور به شمار می آید.