پنجشنبه 24 خرداد 1403
معرفی مرکز رشد واحد های فناور صنعت آب و برق تهران
 

طبق ماده 11 تصویب نامه هییئت وزیران به شماره 70337/ت 59822 ه تاریخ 1401/04/29  (موضوع آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق) با هدف:

 1. راهبری تعاملات پژوهش و فناوری از جمله برگزاری فن بازارها و رویدادهای مرتبط با شناسایی چالش ها و ظرفیت ها
 2. پیگیری طرح های پیشران
 3. پذیرش و رسیدگی به طرح های پیشنهادی
 4. تعامل با سایر عناصر زیست بوم نوآوری همانند دانشگاهها، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و هنرستان ها و پژوهش سراهای دانش آموزی

مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق تهران به عنوان یک بازیگر اصلی در شبکه مراکز رشد زیر مجموعه پارک علم و فناوری نیرو توسط وزیر محترم نیرو افتتاح و شروع به کار نموده است. بر اساس ماده 11 این تصویب نامه با همکاری وزارت عتف در آینده با عنوان پردیس علم و فناوری نیرو-مرکز تهران توسعه فعالیت های خود را پیگیری خواهد نمود.

مزیت های حضور در شبکه مراکز رشد پژوهشگاه نیرو
 
 1. تسهیل استفاده از ظرفیت های آزمایشگاههای مرجع وزارت نیرو برای تایپ تست محصولات شرکت های فناور
 2. ارائه بستر تست عملیاتی محصولات و خدمات شرکتها در پهنای شرکت های تابعه وزارت نیرو
 3. صیانت از بازار داخلی شرکتهای مستقر با استفاده از ظرفیتهای ارتباطی و قانونی پژوهشگاه و مرکز رشد
 4. پشتیبانی از توسعه بازار شرکتهای فناور و دانش بنیان در حوزه نیرو
 5. تسهیل دسترسی شرکتهای مستقر به اسناد فنی و تخصصی وزارت نیرو
 6. تسهیل استفاده از ظرفیت های صندوق پژوهش و فناوری پژوهشگاه نیرو
 7. استقرار در مرکز با یک هزینه مقرون به صرفه
 8. خدمات مشاوره ای، منتورینگ و مربی گری شرکتهای مستقر در حوزه های مختلف کسب و کار
 9. قرار گرفتن در شبکه تعاملی شرکت های مستقر در مرکز
حمایتهای مرکز رشد
 
 1. استقرار در مرکز
 2. حضور در شبکه های فناوری
 3. معرفی به صندوق های حمایتی- مالی
 4. خدمات تخصصی و آزمایشگاهی (لینک لیست آزمایشگاههای مرجع پژوهشگاه نیرو)
 5. خدمات مشاوره ای و آموزشی
معرفی صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی
 

در راستای حمایت از شرکتهای فناور و دانش بنیان حاضر در شبکه مراکز رشد زیر مجموعه پارک علم و فناوری نیرو و به منظور تامین مالی مورد نیاز فعالیت های دانش بنیان و فناور و انجام فعالیت هایی از جمله سرمایه گذاری خطر پذیر، اعطای تسهیلات خطرپذیر، صدور ضمانتنامه و پوشش خطر (ریسک) تجاری سازی محصول یا خدمات منتج از پژوهش و فناوری و حمایت از سایر برنامه های تولید دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین، منابع مالی مورد نیاز در اختیار صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی قرار گرفته است که می تواند دغدغه اصلی شرکتهای فناور و دانش بنیان فعال در حوزه صنعت آب، برق و انرزی را مرتفع سازد.