پنجشنبه 24 خرداد 1403
رییس مجتمع

                

دکتر اشکان ذوالریاستین

دکترای مهندسی مواد، نانو مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Email: azolriasatein@nri.ac.ir
جهت مشاهده رزومه علمی و پژوهشی کلیک کنید